Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Biznesplan

Biznesplan to narzędzie planistyczne, które jest wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Może być sporządzany na potrzeby wewnętrzne jednostki bądź zewnętrzne. Głównym celem dla którego sporządza się biznesplan jest pozyskiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji. Tworząc biznesplan wykorzystuje się narzędzia analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy rynku oraz analizę SWOT, która prezentuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa.  

Do podstawowych informacji, które są zawarte w biznesplanie należą:
koszty stałe,
jednostkowe koszty zmienne,
cena produktu,
prognoza popytu wyrażona ilościowo,
zdolność produkcyjna wyrażona ilościowo,
minimalna cena sprzedaży,
maksymalny jednostkowy koszt zmienny,
margines bezpieczeństwa ze wzgledu na cenę,
margines bezpieczeństwa ze względu na jednostkowy koszt zmienny,
próg rentownosci w ujęciu ilościowym,
próg rentowności w stosunku do zakładanej produkcji,
próg rentownosci w stosunku do prognozy popytu,
próg rentownosci w ujęciu wartościowym.
W niektórych biznesplanach uwzględnia się również tzw. macież morfologiczną oraz test windy.
 
Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Celem biznesplanu jest wykazanie, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne.
Nowi przedsiębiorcy mają możliwość dofiinansowania swojej inwestycji ze środków Urzedu Pracy dzięki czemu mogą zapewnić swojej firmie lepszy start. Jednym z wymogów jest napisanie biznesplanu.